STICHTING USHERSYNDROOM

Raapopseweg 128
6824 DV Arnhem

info@ushersyndroom.nl

Bankgegevens:
NL 85 RABO 0362.3905.25
BIC: RABO NL2U
t.n.v. Stichting Ushersyndroom

KvK: 55 61 3004
RSIN 85 17 86 571

Stichting Ushersyndroom is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Meer weten? Kijk op geefgerust.nl. Tevens beschikken wij over een ANBI status. Dat betekent dat uw gift aftrekbaar is voor de belasting.

CONTACTFORMULIER

Schrijf hier je bericht

7 + 1 = ?

NIEUWSBRIEF AANMELDENNa aanmelding ontvang je een mail (Engelstalig) om de inschrijving te bevestigen. Check ook je reclame box! Na de bevestiging per mail ben je pas ingeschreven op onze nieuwsbrief.