NETWERKORGANISATIE

Een natuurlijke vorm van organiseren!

Een netwerkorganisatie is snel en wendbaar doordat het bestaat uit kleinere teams die via een betekenisvolle relatie met elkaar verbonden zijn in een netwerk. Een netwerkorganisatie kent een minimum aan hiërarchie. Ze is opgebouwd volgens de natuurlijke manier van samenwerken in teams, gaan uit van de zelfstandigheid van deelnemers en gedeelde besluitvorming. Het team bepaalt zelf hoeveel tijd er nodig is om een taak uit te voeren en is gezamenlijk verantwoordelijk. Ieders kennis, ervaring, creativiteit en snelheid vormen een essentieel onderdeel van onze organisatiekracht en wendbaarheid.

ACHT AANDACHTSGEBIEDEN

Teams zijn actief op één van de volgende acht aandachtsgebieden:

  1. Nalatenschappen
  2. Fondsenwerving
  3. Acties van derden
  4. Bedrijfsleven
  5. Marketing
  6. Innovatieve financiering
  7. Doelbestemming
  8. Organisatie

REGIOTEAMS

De meeste vrijwilligers voelen zich er prettig bij om in hun eigen regio events te organiseren of acties te houden. De regio’s Haarlem, Breda, Rijnsburg, Limburg en Noord Holland zijn op dit moment zeer actief.
Regiocoördinatoren vormen de ‘linking pin’ met het bestuur en zijn vaak ook aanspreekpunt voor ouders die net de diagnose Ushersyndroom voor hun kind te horen hebben gekregen en hun onmacht willen omzetten in een actie.

SLUIT JE AAN BIJ ONS NETWERK

Wil jij deel uitmaken van ons netwerk? Heb jij zin om een team samen te stellen en een taak op te pakken van een van de aandachtsgebieden? Of de rol van een regiocoördinator spreekt jou wel aan? Neem dan contact op met ons!