PRIVACY STATEMENT

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. We zijn een door het CBF erkend goed doel  en volgen de adviezen en richtlijnen op het gebied van privacy van het CBF. Stichting Ushersyndroom zal nooit persoonsgegevens verkopen/verhuren/weggeven aan derden.

Contactformulier
Met het contactformulier kun je ons een bericht sturen. Je kunt daar ook je emailadres invullen, zodat we je een bericht kunnen terugsturen. Je emailadres wordt niet opgeslagen in onze database en gebruiken we tijdelijk. Ook op andere plaatsen binnen onze website verzamelen we persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld als je wilt deelnemen aan een van onze campagnes of evenementen. Ook deze gegevens worden niet in onze database opgeslagen en gebruiken we tijdelijk.

Onderzoeksaanvragen
Met het aanvraagformulier kun je een aanvraag doen voor wetenschappelijk onderzoek. We vragen naar je naam, de naam van de organisatie, je e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden niet opgeslagen in onze database en gebruiken we tijdelijk.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws, acties en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

E-mail
Indien je e-mails van ons ontvangt, registreren wij uw interacties, met als doel om de inhoud van onze communicatie aan te passen met datgene waarvan wij denken dat het voor u relevant is.

Machtiging
Als je een machtiging afgeeft om onze doelstellingen mogelijk te maken, sturen wij altijd een bevestiging met alle benodigde gegevens. Hiermee voldoen we maximaal aan de eisen van de banken. Een machtiging wordt vanwege kostenbesparing, bij voorkeur per e-mail verstuurd. Als wij geen e-mail adres krijgen of als je de bevestiging per post wil, sturen we de bevestiging uiteraard per post.

Doneren via de website
Voor het verwerken van donaties maken we gebruik van het betaalsysteem Mollie. Mollie is een erkende organisatie die ervoor zorgt dat betalingen veilig worden uitgevoerd. Mollie bewaart je emailadres en transactiegegevens. Met Mollie heeft Stichting Ushersyndroom een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verplichtingen van Mollie om voor de bescherming van jouw persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, is vastgelegd.

Social Media
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Lees de privacyverklaring van o.a. Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Wat zijn je rechten?
Je hebt vanuit de wetgeving verschillende rechten, zoals inzage, overdraagbaarheid en vergetelheid als het gaat om je persoonsgegevens. Op elk verzoek reageren we binnen vier weken. Je kan hiervoor contact opnemen met Stichting Ushersyndroom via info@ushersyndroom.nl

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Onze contactgegevens zijn:

Stichting Ushersyndroom

E-mail: info@ushersyndroom.nl

Twitter: @usher_syndroom
Facebook: Ushersyndroom
LinkedIn: Ushersyndroom
Instagram: ushersyndroom
YouTube: Usher Syndroom

Stichting Ushersyndroom
Postbus 15746
1001 NE Amsterdam
Nederland

Bankgegevens:
KvK: 55 61 3004
RSIN 85 17 86 571
NL 85 RABO 0362.3905.25
BIC: RABO NL2U
t.n.v. Stichting Ushersyndroom

Laatste wijziging 17 juni 2020