PROJECTEN

De droom van mensen met Ushersyndroom is dat er op tijd een behandeling wordt ontwikkeld om het doof én blind worden te stoppen. Ushersyndroom is niet op te lossen met 1 onderzoek of doorbraak.
Steun daarom onze projecten en maak het hoopvolle onderzoek naar een behandeling voor Ushersyndroom mogelijk. 

ONDERZOEKS-PROJECTEN VOOR USH 1

Kinderen met Ushersyndroom type 1, worden doof geboren en hebben een niet-werkend evenwichtsorgaan. Op kinderleeftijd beginnen de eerste verschijnselen van nachtblindheid en een steeds kleiner wordend gezichtsveld.

ONDERZOEKS-PROJECTEN VOOR USH 2

Kinderen met Ushersyndroom type 2, worden slechthorend geboren en krijgen rond puberleeftijd de eerste verschijnselen van nachtblindheid en een kokervisus. Naast een steeds kleiner wordend gezichtsveld kan bij sommige mensen ook sprake zijn van een (forse) toename van het gehoorverlies.

ONDERZOEKS-PROJECTEN VOOR USH 3

We kennen ook Usher type 3: een voor Nederland zeer zeldzame vorm. Deze kinderen worden meestal goedhorend geboren maar krijgen op tienerleeftijd zowel gehoor- als zichtproblemen.

VERBETERING KWALITEIT VAN LEVEN

Mensen met Ushersyndroom hebben naast de achteruitgang van het gehoor en zicht, vaak meer problemen met hun gezondheid. Het is nog niet duidelijk of dit het gevolg is van het Ushersyndroom of een oorzaak is van de aandoening. Kwaliteit van leven kan verbeterd worden met de juiste ondersteuning en hulpmiddelen maar er zijn ook behandelingen mogelijk die bijkomende klachten kunnen verlichten of verbeteren.

ZEBRAVIS IN DE HOOFDROL

LOPENDE ONDERZOEKS-PROJECTEN

Dankzij alle donatie-gelden heeft Stichting Ushersyndroom al drie onderzoeksprojecten kunnen financieren. Het onderzoek ‘Minigenen USH 2a’ is inmiddels afgerond. Hiervan zullen de resultaten naar onze verwachting binnenkort gepubliceerd worden. Het vervolgonderzoek ‘Minigenen USH 2c’ is net gestart. De ‘CRUSH-studie’, een natuurlijk beloopstudie, is in volle gang.

DE GROTE UITDAGINGEN

Er zijn 10 genen die verantwoordelijk zijn voor Ushersyndroom. In elk Usher-gen zijn heel veel verschillende mutaties (veranderingen in je DNA) bekend die leiden tot een niet-functioneel eiwit dat nodig is voor gezonde oren en ogen. De vele mutaties en de enorme grootte van de meeste Usher-genen, maakt het onderzoek naar een behandeling van het Ushersyndroom erg complex. 

SUBSIDIE AANVRAGEN

Een aanvraag voor de (co-)financiering van (onderzoek-)projecten wordt gericht aan het bestuur van Stichting Ushersyndroom die de aanvraag volgens een vaste procedure beoordeelt en, indien passend binnen de strategische doelen en middelen van de stichting, al dan niet geheel of gedeeltelijk toewijst.