MINIGENEN USH 2A

In het Minigenen-project wordt het USH2a gen kunstmatig verkleind door specifieke onderdelen van het gen te gebruiken en aan elkaar te plakken (= mini-gen). Hierdoor wordt het wel mogelijk om deze Minigenen in te brengen in de huidige vectoren voor toepassing van genetische therapie.

Dit onderzoek is gepatenteerd. Onderzoekers voeren gesprekken met bedrijven voor verdere samenwerking. Welk bedrijf wil instappen in de pre-klinische fase om het onderzoek naar een volgend niveau te brengen?

CRUSH-STUDIE

Het Landelijk Expertisecentrum voor Ushersyndroom in Radboudumc in Nijmegen is begin 2019 gestart met een natuurlijk beloop studie naar Ushersyndroom, de CRUSH studie. Een zeer belangrijke stap in het onderzoek naar een behandeling van Ushersyndroom omdat deze studie de doorlooptijd van trials aanzienlijk kan verkorten.

In deze studie wordt het natuurlijk beloop van de progressieve ziekte Ushersyndroom bij 40 patiënten gedurende vijf jaren in beeld gebracht
en geanalyseerd.

MINIGENEN USH 2C

Na het succesvolle onderzoek ‘USH2A Minigenen’, komt er een vervolg. Van Wijk is gestarten met een vergelijkbaar onderzoek voor USH2c, getiteld ’Pre-clinical development of a minigene augmentation therapy for the future treatment of USH2C-associated retinitis pigmentosa’.

De  studie is begin 2020 gestart.

SLAAPONDERZOEK

Zijn patiënten met Ushersyndroom zo vermoeid door de enorme inspanningen van hun slecht gehoor en zicht, of is er iets anders aan de hand? Deze vraag met betrekking tot slaap-gerelateerde klachten houdt de onderzoekers in het Radboudumc bezig. Er zijn aanwijzingen dat er misschien wel meer aan de hand zou kunnen zijn, een genetische oorzaak.

In de zomer van 2021 is het onderzoek naar ‘De (h)erkenning van slaapproblematiek bij patiënten met USH2a-gen’ gestart.

DATABASE USH III

In juli 2021 heeft het Noord-Amerikaanse Usher III Initiative voorbereidende stappen gezet om de informatie te verzamelen die nodig is om de eerste uitgebreide wereldwijde USH3-patiënten database op te zetten. Deze database zal van cruciaal belang zijn voor het ontwerp van toekomstige klinische trials en zal de kennis over de ziekte en de impact ervan op patiënten aanzienlijk bevorderen.
De inzet van dr. Ronald Pennings en dr. Suzanne Yzer is vooral gericht op de natuurlijke beloopstudie en is gebaseerd op gegevens uit het verleden die reeds beschikbaar zijn in bestaande medische dossiers.

Stichting Ushersyndroom heeft een bijdrage geleverd van $ 10.000 om de database en eerste ontwerp te ondersteunen.

GENTHERAPIE TESTEN OP MINI-NETVLIEZEN

Stichting Ushersyndroom heeft een groot deel van het nieuwe onderzoek “Genetic drugs preventing blindness due to loss of USH2A function” gefinancierd. Dit onderzoek is eind 2021 van start gegaan. Het onderzoeksteam onder leiding van Jan Wijnholds, werkzaam in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), gaat 2 behandelmethodieken testen op ‘mini-netvliezen’ gemaakt van menselijke stamcellen. De onderzoekers willen bestuderen of de lichtgevoelige cellen in de mini-netvliezen tot expressie komen na toediening van gentherapie. Kan het USH2a-gen in het netvlies vervangen worden of is het ook mogelijk om het defecte gen ter plekke te repareren?

TRANEN ALS BRON VAN INFORMATIE

In de pilotstudie “Investigating the exosome content as a novel marker for Usher syndrome 1b” wil Dr. Irene Vázquez Domínguez, tranen gaan onderzoeken. Geven tranen informatie die belangrijk kan zijn voor een verbetering van de diagnostiek en monitoring bij toekomstige behandelingen voor USH1b-patienten?

ONTWIKKELING VAN EXON-EXCISIETHERAPIE

In dit onderzoek is het streven om met behulp van de CRISPR/Cas9-gen editing techniek, specifieke exonen waarin bij patiënten erfelijke mutaties voorkomen permanent uit het DNA van de fotoreceptoren in het netvlies en/of de haarcellen van het binnenoor te verwijderen.

Beste aanpak (gen)therapie voor USH1B

Onderzoek waarbij met behulp van onder andere patiënt specifieke
cel-modellen en een groot diermodel, de beste aanpak voor USH1B
(gen)therapie getest zal worden. Daarmee kan een (gen)therapie
voor USH1B naar de preklinische fase gebracht worden. 

EXON-SKIPPING METHODIEK VOOR USH1F

Het tweede onderzoek wat met behulp van de ‘Moon Rocket Grant’ van start gaat, is het onderzoek van Monte Westerfield uit Oregon (USA) en Erwin van Wijk (Radboudumc). In deze internationale samenwerking onderzoeken zij de methodiek van “Exon-skipping als toekomstige behandeling voor USH1F-patiënten”.

Inzet van niet-virale plasmide vectoren

Prof. Mariya Moosajee uit Londen (UK) zal met behulp van de ‘Moon Rocket Grant’ onderzoek gaan doen naar de “Inzet van non-virale plasmide vectoren voor Ushersyndroom”. Zij heeft hiervoor een DNA-plasmide ontwikkeld die het USH2A-DNA van volledige lengte kan omvatten.

STAND VAN ZAKEN

Het bestuur van Stichting Ushersyndroom bespreekt jaarlijks de voortgang van de gefinancierde onderzoeken. Hieronder lees je meer over de stand van zaken en de voortgang.